Mae Cyngor Celfyddydau Cymru wedi cyhoeddi cronfa newydd o ganlyniad i effaith COVID-19 ar y celfyddydau. Mae’r gronfa ar gyfer artistiaid ac ymarferwyr creadigol llawrydd sy’n cael anawsterau ariannol oherwydd coronafeirws.

Mae’n arian tymor byr mewn argyfwng i’w galluogi i oroesi’n ariannol ac yn artistig.

Os ydych chi’n artist neu ymarferwr llawrydd creadigol, dilynwch y ddolen yma am fwy o wybodaeth: https://arts.wales/cy/cronfa-ymateb-brys-i-unigolion

Mae’r gronfa’n cynnwys arian oddi wrth Gyngor Celfyddydau Cymru, Llywodraeth Cymru, Tŷ Cerdd a Llenyddiaeth Cymru.

X