Rydyn ni wedi bod yn aros am yr wythnos hon ers bron i ddwy flynedd ac mae wedi cyrraedd o’r diwedd.

Mae’r Eisteddfod Genedlaethol yn achlysur sydd bob tro yn llawn hwyl, digonedd o bethau i weld ac i wylio. Y tro hwn byddwn ni’n brysur yn cyflwyno ein cynyrchiadau Twm Siôn Cati a Clera.

Gallwch weld perfformiadau Twm Siôn Cati ddydd Iau am 11yb a 1yp.

Ar gyfer Clera, dyma pryd byddwn ni o amgylch y maes:

Dydd Sadwrn 30/7 – 11yb, 1yp, 15.30yp

Dydd Sul 31/7 – 10yb, 4yp

Dydd Mawrth 2/8 – 9.30yb, 4yp

Drwy gydol yr wythnos byddwn ni’n crwydro’r maes ac mae cyfleoedd i chi ennill gwobr!

Fore a phrynhawn dydd Mawrth (2/8) a Mercher (3/8), os dewch chi o hyd i Twm ar y maes a thanysgrifio i’n bas data, gallwch ennill gwobr unigryw a gwerthfawr! Chwiliwch am yr arwyddion a dilynwch ein cyfryngau cymdeithasol i ddod o hyd i Twm  – ac i wybod os ydych chi wedi ennill!

Rydyn ni’n edrych ymlaen ac fe welwn ni chi ar faes yr ŵyl!

X