YN EISIAU – CYDLYNYDD CELFYDDYDAU CYMUNEDOL

 

Mae Cwmni Theatr Arad Goch yn chwilio am Gydlynydd Celfyddydau Cymunedol fydd yn gyfrifol am gydlynu a hwyluso gweithgareddau a phrosiectau penodol ar gyfer bobl ifanc.

 

Lleoliad: Canolfan Arad Goch, Aberystwyth.

Angenrheidiol: y gallu i gyfathrebu drwy’r Gymraeg

Oriau: 40 awr y wythnos.

Cyflog: £24,000 y flwyddyn (cytundeb 6 mis).

 

Am fwy o wybodaeth cysylltwch a: Nia Wyn Evans, Cyfarwyddwr Busnes Cwmni Theatr Arad Goch

01970 617998 / nia@aradgoch.org / www.aradgoch.cymru

DYDDIAD CAU: 10.5.24

 

Elusen Cofrestredig: 702506

Anela Arad Goch at fod yn gyflogwr cyfle cyfartal.

X