A oes gennych ddiddordeb mewn gyrfa fel technegydd theatr?

A ydych yn ymddiddori mewn goleuo, sain neu reoli llwyfan?

 

Teitl y Rôl:                         Prentis Technegol (Cytundeb Tymor Penodol – 12 Mis)

Cyflog:                               £10,000 (35 awr yr wythnos)

Dyddiad Cau:                    20fed o Awst 2023

 

Amdanom ni/Ein Hadran:

Mae Cwmni Theatr Arad Goch yn cynnig Prentisiaeth Technegydd Theatr 12-mis, mewn partneriaeth gyda Chanolfan Mileniwm Cymru. Mae’n gyfle gwych i ddysgu’r grefft trwy gyfuniad o hyffordiant yn y gwaith a chefnogaeth gan dimau theatr proffesiynol Cymru.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio yng Nghanolfan Arad Goch Aberystwyth ond yn cael ei gyflogi gan Ganolfan Mileniwm Cymru. Gweithredir y brentisiaeth ar y cyd gyda Choleg Caerdydd a’r Fro, a fydd y darparwr addysg bellach ar gyfer ochr gymhwyster y brentisiaeth sy’n arwain at Dystysgrif BAIIB (Lefel 3) mewn Theatr Dechnegol. Yn ogystal, byddwch hefyd yn ennill Gwobr Efydd ABTT (yn arbenigo mewn Rigio, Rhaffau & Chlymau a Gwaith Trydanol) a byddwch yn ymgymryd ag hyfforddiant proffesiynol pellach gydag ETC Connect (desg oleuo), TTS Training (profion PAT), Total Training Solutions (rigio) a Nationwide Platform (MEWPs) i enwi ond ychydig.

Cynhelir wythnos sefydlu yng Nghaerdydd, ac o bosibl wythnosau eraill yng Nghaerdydd ar gyfer hyfforddiant ‘i ffwrdd o’r gwaith’ safonol y diwydiant gydag aelodau Cymdeithas Technegwyr Theatr Prydain (a darparwyr eraill). Darperir llety yng Nghaerdydd os oes angen. Gall fod cyfle hefyd i brentisiaid gyfnewid lleoliadau o bryd i’w gilydd, er mwyn ehangu eu profiad.

Nodwch os gwelwch yn dda yn unol â gwaith mewn amgylchedd prysur y theatr, ni fydd yr oriau yn 9am – 5pm Dydd Llun tan Dydd Gwener! Mae’n rôl lawn-amser (35 awr) a bydd angen gweithio gyda’r nos ac ar benwythnosau, felly ‘rydym yn eich annog i feddwl yn ofalus iawn a yw’r math hwn o waith yn addas i chi ac i feddwl hefyd am eich trefniadau teithio – a ydynt yn ymarferol ac yn bosibl ar hyn o bryd.

Am sgwrs anffurfiol cysylltwch â Nia Wyn Evans, Rheolwr Gweinyddol – nia@aradgoch.org

Am ragor o wybodaeth am y cynllun prentisiaeth ymwelwch â https://www.wmc.org.uk/en/what-we-do/careers-and-jobs/technical-apprenti…

I gyflwyno cais anfonwch amlinelliad o’ch profiad hyd yma gan egluro paham yr hoffech gael eich ystyried ebostiwch: nia@aradgoch.org  erbyn 20fed o Awst 2023.

Cyfweliadau: w/c 4 o Fedi 2023 (unai yn Arad Goch neu ar-lein))

Bydd y Brentisiaeth yn dechrau gydag Wythnos Sefydlu yng Nghaerdydd yn dechrau ar 2 Hydref 2023

X