Oherwydd COVID-19, ry’ ni wedi gohirio taith ein cynhyrchiad nesaf Twm Siôn Cati. Roedd Twm Siôn fod i gychwyn teithio yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth ddiwedd mis Mai, a gorffen gyda pherfformiadau yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Nhregaron.

Mae’n siomedig na fyddwn ni’n gallu ymweld â theatrau ledled Cymru yr Haf yma, a pherfformio i blant Cymru, ond hoffen ni ddiolch i’r holl theatrau am eu cydweithrediad dros y misoedd diwethaf a’r ysgolion a theuluoedd a oedd wedi bwcio tocynnau yn barod. Diolch hefyd i Gyngor Celfyddydau Cymru am gefnogi ein gwaith, ac am y ffordd maen nhw’n trin cleientiaid drwy’r argyfwng yma ac yn gofalu am y sector.

Mi fydd pethau’n gwella, a phan mae hynny’n digwydd mi fyddwn ni ‘nôl! Yn y cyfamser, cymrwch ofal, a diolch eto am gefnogi Cwmni Theatr Arad Goch.

Put your news in me – click the pencil

X