Cymryd Rhan

BlAGur

Clwb drama cyfrwng Cymraeg wythnosol i blant 6-11 oed. Cwrdd bob dydd Sadwrn 10am – 11:45am yn ystod tymor ysgol yng Nghanolfan Arad Goch.

AGwedd

Clwb drama cyfrwng Cymraeg wythnosol i blant 11-15 oed. Cwrdd bob pnawn Mercher 4pm-5:30pm yn ystod tymor ysgol yng Nghanolfan Arad Goch.

TGAU Drama

Cwrs Drama TGAU trwy gyfrwng y Gymraeg wedi ei arwain gan Catrin Mai gyda chymorth ac arbenigedd Cwmni Theatr Arad Goch. Rhaid bod rhwng 13 a 16 i gychwyn y cwrs, ac mae’n bosib cofrestru bob yn ail flwyddyn. Mi fyddwn ni’n cychwyn y grŵp nesaf o fyfyrwyr TGAU Drama mis Medi 2020.