Mae 2019 wedi bod yn flwyddyn hynod o brysur, gyda Gŵyl Agor Drysau, taith enfawr Rwtsh Ratsh Rala Rwdins, gwaith adeiladu sylweddol a thaith estynedig o Hudo i ddod – pob un o’r rhain yn dathlu 30 mlynedd o Arad Goch! Ond mae mwy i ddod, gan gynnwys cynhyrchiad newydd sbon…

Mae Newyddion Nawr (Enw Gweithio) yn gynhyrchiad egnïol newydd fydd yn teithio ysgolion cynradd Ceredigion a Sir Gâr yn fuan. Wedi trafod â swyddogion adrannau addysg y ddwy sir, daethom yn ymwybodol o’r nifer helaeth o blant sy’n ymdopi â phrofiadau, perthnasau a bywydau cymhleth.

Wrth gynnal gweithdai a thrafod gyda phlant rhai ysgolion cynradd, cawsom gip ar fyd a bywyd ein cynulleidfa – a’r hyn sy’n eu poeni a’u cyffroi. Yr ymatebion hyn sydd wedi bwydo ein syniad gwreiddiol, sef edrych ar effaith profiadau niweidiol sy’n digwydd i lawer yn ystod plentyndod.

Cyn i gynhyrchiad llawn deithio o gwmpas ysgolion Cymru, mae tîm creadigol Newyddion Nawr yn mynd i ddatblygu syniadau mewn cyfnod o ymchwil a datblygu. Mi fydd y cyfnod yma yn cychwyn ym mis Rhagfyr, gydag arweiniad Jeremy Turner a Mari Rhian Owen a chast cyffrous ifanc.

Cymysgedd o wynebau cyfarwydd a newydd i Arad Goch sy’n ffurfio cast Newyddion Nawr; tri perfformiwr sydd â dawn i berfformio yn gorfforol – Aaron William-Davies, Rebecca Wilson a Gruffydd Evans.

X