Mae rhywbeth yn dod i’ch ardal chi a gallwch chi fod yn rhan o’i greu – rhywbeth bach gallwch ond ei weld unwaith.

Gyda dim ond amser byr i gael gweld y gwaith fe fydd yn gyfle unigryw i weld perfformwyr o bob math yn ymweld a chefn gwlad Ceredigion.

Mae ynysrwydd cefn gwlad wedi gwaethygu oherwydd COVID19 gan arwain at orddibyniaeth ar gyfryngau torfol amhersonol. Oherwydd hyn bydd Cwmni Theatr Arad Goch yn creu perfformiadau bach awyr-agored fydd yn digwydd yn eich ardal.

Drwy ganolbwyntio ar y thema ‘Ein Storïau Ni’, rydym am gynnwys chwedlau a hanesion lleol ochr yn ochr â storïau a newyddion cyfredol a diweddar. Fe fyddwn yn cydnabod a dathlu ein hetifeddiaeth yn ogystal â chryfderau a digwyddiadau ein cymuned fodern. A rydyn ni am gynnwys eich storïau chi!

Felly rydym yn gofyn i chi gysylltu â ni i rannu eich stori – am berson neu am ddigwyddiad neu am atgof: mae tameidiau bach o hanes yn gallu creu stori fawr! Gallwch anfon eich stori ar papur, drwy ebost neu fel recordiad sain o’ch ffôn.

Yn ogystal rydyn ni am i chi awgrymu lleoliadau i ymweld â nhw i berfformio tu allan. Bydd criw o grwydriaid llliwgar yn cyrraedd, heb fawr o rybudd, i berfformio, canu a dawnsio ar y sgwâr, dros y wal, yn yr ardd, ar fferm, ar ochr yr hewl, ar stepyn drws neu drwy’r ffenest – gan gadw pellter diogel, wrth gwrs. Awgrymwch le i ni fynd i berfformio neu enwebwch  rywun a fyddai’n hoffi cael ymweliad bach i godi calon ar ein taith.

Cysylltwch â ni ar post@aradgoch.org os ydych am gyfrannu stori, i awgrymu lleoliad neu am fwy o wybodaeth.

X