Hoffwn gwahodd actorion i alwad agored i gastio ar gyfer cynyrchiadau nesaf Cwmni Theatr Arad Goch.

Cyfle i ni gwrdda actorion o bob oedran a phrofiad sydd â diddordeb creu, perfformio a theithio theatr i blant a phobl ifanc drwy gyfrwng y Gymraeg. Rydym yn awyddus i gwrdda perfformwyr o amrywiaeth o gefndiroedd ac ableddau, a siaradwyr Cymraeg newydd.

Clyweliadau:

Dydd Mawrth, 27ain o Fedi – Galeri, Caernarfon (9.30yb – 5yp)

Dydd Mercher, 28ain o Fedi – Canolfan Arad Goch, Aberystwyth (9.30yb – 3.30yp)

Dydd Iau, 29ain o Fedi – Chapter, Caerdydd (9.30yb – 5yp)

Anfonwch CV a/neu linc Spotlight atom ni o flaenllaw.

Bydd angen cyflwyno darn byr 2-3 munud o hyd yn Gymraeg, ac os oes gennych chi unrhyw sgiliau arbennig ac unigryw, bydd cyfle i chi eu rhannu gyda ni.

Am rhagor o wybodaeth ac i drefnu clyweliad cysylltwch gyda Ffion ffion@aradgoch.org neu ffoniwch 01970 617998

X