Ers mis Medi, mae Canolfan Arad Goch wedi dal llygaid ar Stryd y Baddon, diolch i ddarn o waith celf, metel, newydd gan y gof Ann Catrin Evans. Mae’r darn yn sefyll uwch ben mynedfa’r Ganolfan, ac yn annog ymwelwyr i grwydro mewn trwy’r drysau.

Ar ddydd Sadwrn, Mawrth 14, mi fydd y gof yn dychwelyd i Ganolfan Arad Goch, ar gyfer gweithdy arbennig i blant ac oedolion.

Dewch i weithio gyda’r gof enwog Ann Catrin Evans mewn gweithdy trin metel. Mae hwn yn gyfle i blentyn a rhiant neu oedolyn arall greu gyda’i gilydd – a cewch gadw’r trysor byddwch chi wedi’i greu.

Mae’r gweithdy arbennig yma’n para awr a hanner, a bydd un sesiwn yn dechrau am 10:00, ac ail sesiwn am 12:15. Cost y gweithdy yw £20 (oedolyn a phlentyn) a rhaid archebu llefydd o flaen llaw trwy gysylltu ag Arad Goch ar 01970617998 neu e-bostio post@aradgoch.org.

Ond, mae cysylltiad Ann Catrin â Chanolfan Arad Goch yn mynd yn ôl ymhellach na mis Medi. Mae ei gwaith metel eiconig wedi bod yn rhan o Ganolfan Arad Goch ers iddo agor i’r cyhoedd yn 2007.

Fel rhan o’r gwaith adeiladu sylweddol yna 13 mlynedd yn ôl, comisiynwyd darn o waith metel gan Ann Catrin, sydd i’w weld ar wal enfawr yng nghalon y Ganolfan.  Mae’r celf newydd tu allan yr adeilad yn cyfeirio ‘nol at y gwaith gwreiddiol yna.

Am fwy o wybodaeth am waith Ann Catrin Evans, ewch i www.anncatrinevans.co.uk.

X