Mae Cwmni Theatr Arad Goch yn hapus iawn i gyflwyno ein gwaith diweddaraf ‘Dyma Fi’ – prosiect ar y cyd â Gwaith Ieuenctid Cymunedol ac Atal Cyngor Ceredigion.

Ffilm fer sy’n rhoi syniad o’r math o waith anweledig mae gofalwyr ifanc yn ei wneud, wedi ei seilio ar syniadau a phrofiadau rhai o ofalwyr ifanc Ceredigion.

Diolch i bawb a ddaeth i’n lansiad o’r gwaith yn ddiweddar. Gallwch nawr wylio’r ffilm fer isod!

X