Ar ran Cwmni Theatr Arad Goch,mae’n bleser gen i eich gwahodd i lansiad cyhoeddus Nid Fi / Not Me’.

Drama am fwlian yw Nid Fi ac fe gafodd ei hysgrifennu gan Mari Rhian Owen. Yn arferol byddai’r ddrama yn cael ei theithio o amgylch ysgolion dros Gymru ond mae’r fersiwn hon wedi ei ffilmio yng Nghanolfan Arad Goch ac wedi cael ei ffrydio i ysgolion Ceredigion a Sir Gaerfyrddin oherwydd cyfyngiadau Covid.

Felly – mae hyn yn cynnig cyfle gwych i ni rannu’r cynhyrchiad gyda chi – cynhyrchiad sydd wedi derbyn canmoliaeth mawr gan athrawon ysgol cynradd.

Cynhelir y lansiad ar-lein ar Nos Iau yr 22ain o Ebrill am 18:00. Yn ystod y digwyddiad ar-lein, cewch gyfle i glywed gan y cyfarwyddwr ar cast, a chyfle i fwynhau’r dangosiad cyntaf cyhoeddus o’r cynhyrchiad yn y Saesneg. Mae hwn yn ddigwyddiad preifat, i gofrestru am docyn am ddim ac i dderbyn y linc i ymuno ar-lein, ebostiwch post@aradgoch.org erbyn Dydd Llun y 19eg o Ebrill.

 

X