Rydym yn chwilio am Artist Lens i weithio gyda Chwmni Theatr Arad Goch am 8 – 9 wythnos i gofnodi  perfformiad awyr-agored crwydrol CLERA. Bydd y prosiect yn digwydd Fis Mai – Gorffennaf yn amodol ar ganllawiau Covid Llywodraeth  Cymru ar y pryd. Bydd y gwaith a gofnodir yn cael ei arddangos yn gyflym ar ffrwd penodol ar  wefan y cwmni.

Cysylltwch â Jeremy Turner jeremy@aradgoch.org 07474 886 940 am sgwrs a mwy o wybodaeth. Dyddiau cau Ebrill 20fed.

X