Mae blAGur 19-20 wedi cychwyn! Dewch i fwynhau sesiynau llawn hwyl dan arweiniad perfformwyr a chyfarwyddwyr proffesiynol. Mae’n gyfle i ddatblygu sgiliau newydd sbon megis action, canu, gwaith symud, gwaith tîm, sgiliau syrcas, creu sgriptiau a llawer mwy!

Eleni byddwn yn dyfeisio a chreu perfformiad newydd sbon wedi’i seilio ar hanes hynod Y CNOCWYR – y bobl bach chwedlonol a oedd yn byw o dan y ddaear ym mwynfeydd ardaloedd y Pumlumon yng ngogledd Ceredigion. Byddwn yn dod â’r chwedl yn fyw drwy gyfrwng cân, dawns, cerddoriaeth a drama.

Mae blAGur yn addas ar gyfer plant 7-11 oed ac rydym yn cwrdd ar fore Sadwrn rhwng 10.15 a 11.45 yng Nghanolfan Arad Goch, Stryd y Baddon, Aberystwyth.

Pris tymor yw £60 am 10 sesiwn. Am wybodaeth pellach, neu i gofrestru, cysylltwch â

anne@aradgoch.org neu ffoniwch 01970 617998 

X