Mae un o’n hoff ddigwyddiadau o’r flwyddyn yn ôl ar gyfer yr Haf 2023.

 

Ydych chi ym Mlwyddyn 2-6, ac yn chwilio am rywbeth creadigol a chyffrous i wneud yn y Gymraeg yn ystod gwyliau’r haf?

 

Wythnos o weithgareddau creadigol amrywiol yng Nghanolfan Arad Goch, Aberystwyth o’r 31/07 i 04/08, 9:30-15:30 pob dydd.

Dim ond rhai llefydd sydd ar ol, felly cysylltwch i gadw eich lle nawr! Pris – £100 y plentyn, neu £90 y pen am blant o’r un teulu.

 

Cysylltwch â post@aradgoch.org neu ffoniwch 01970-617998.

X