Perfformiadau cyhoeddus o un o gynyrchiadau clasur Arad Goch!

Mae Ble Mae’r Dail yn Hedfan – un o gynyrchiadau mwyaf adnabyddus Arad Goch – yn teithio i ysgolion cynradd unwaith eto. Ond eleni hefyd, bydd ‘na gyfleoedd i weld y ddrama mewn theatrau a neuaddau ym mis Chwefror a Mawrth.

Cynhyrchiad i blant 3-9 oed yw Ble Mae’r Dail yn Hedfan, a chafodd ei gynhyrchu yn wreiddiol yn 2012. Dros y ddeg mlynedd a mwy diwethaf, mae “Dail” wedi cael ei berfformio ym mhob cornel y byd, gan gynnwys Sbaen, Rwsia, De Corea a Ffrainc.

Nawr, dyma cyfle i’r cyhoedd gweld Ble Mae’r Dail yn Hedfan ar ei newydd wedd, yn y Gymraeg neu’r Saesneg, gydag elfennau o BSL yn y ddau.

Y daith gyhoeddus:

Tŷ Tawe, Abertawe

Dydd Sadwrn 18/2/23 11:00 (Cymraeg)

 

Hopkinstown Hall, Pontypridd

Dydd Mawrth 21/2/23 14:00 (Cymraeg)

 

Theatr Sherman, Caerdydd

Dydd Mercher 22/2/23 13:30 (Cymraeg) & 16:00 (Saesneg)

Dydd Iau 23/2/23 11:00 (Cymraeg) & 13:30 (Saesneg)

 

Yr Egin, Caerfyrddin

Dydd Gwener 24/2/23 11:00 (Cymraeg) & 14:00 (Cymraeg)

 

Canolfan Arad Goch, Aberystwyth

Dydd Sadwrn 25/2/23 10:30 (Cymraeg) & 13:30 (Saesneg)

 

Theatr Derek Williams, Y Bala

Dydd Mawrth 21/3/23 10:00 (Cymraeg) & 13:30 (Cymraeg)

X