Cerdyn Pôst o Wlad y Rwla

Oed: 3+
Ar daith: Haf 2024
Awdur: Angharad Tomos
Cyfarwyddwr: Ffion Wyn Bowen

Jemima

Mae Cwmni Theatr Arad Goch yn adnabyddus am ei ddramâu i blant, ac mae cynyrchiadau Rala Rwdins wedi bod yn rhan bwysig o waith y cwmni ers y cychwyn! Mae Rala Rwdins a’u ffrindiau wedi llwyddo i drosglwyddo o’r llyfr i’r llwyfan ac i’r sgrin fach, ac mae cenedlaethau o blant wedi eu magu yng nghwmni’r cymeriadau.

Addas i oed 3+

Dewch i gwrdd â Rala Rwdins, Rwdlan, Dewin Doeth, Dewin Dwl, Llipryn Llwyd, Strempan a heb anghofio Mursen y gath, ac ymuno yn yr helynt wrth iddynt fynd ar eu gwyliau.

Ac fel arfer yng nghwmni’r criw mae yna gastiau a thriciau gyda digon o ganu a chwerthin!

Oed

3+

Ar daith

Haf 2024

Awdur

Angharad Tomos

Cyfarwyddwr

Ffion Wyn Bowen

Y daith

Theatr Felinfach

21/5/24 10:00, 13:00

 

MEMO, Bari

23/5/24 10:00

 

Theatr Borough, Y Fenni

24/5/24 10:00

 

Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth

4/6/24 10:00, 13:00

 

Theatr Mwldan, Aberteifi

6/6/24 10:00

 

Theatr Brycheiniog, Aberhonddu

7/6/24 10:00

 

Pafiliwn Rhyl

11/6/24 10:00

 

Theatr Stiwt, Rhosllannerchrugog

13/6/24 10:00, 13:00

 

Pontio, Bangor

17/6/24 13:00

18/6/24 10:00, 13:00

19/6/24 10:00

 

Neuadd Dwyfor, Pwllheli

20/6/24 10:00, 13:00

 

Ffwrnes, Llanelli

25/6/24 10:00

 

Glan yr Afon, Casnewydd

26/6/24 13:00

 

Y Lyric, Caerfyrddin

27/6/24 17:30

28/6/24 10:00

 

Coliseum, Aberdâr

2/7/24 10:00

 

Canolfan Taliesin, Abertawe

3/7/24 10:00

 

Theatr Sherman, Caerdydd

5/7/24 10:30

6/7/24 13:30