Mae Cwmni Theatr Arad Goch yn adnabyddus am ei ddramâu i blant, ac mae cynyrchiadau Rala Rwdins wedi bod yn rhan bwysig o waith y cwmni ers y cychwyn! Mae Rala Rwdins a’u ffrindiau wedi llwyddo i drosglwyddo o’r llyfr i’r llwyfan ac i’r sgrin fach, ac mae cenedlaethau o blant wedi eu magu yng nghwmni’r cymeriadau.

 

Dewch i gwrdd â Rala Rwdins, Rwdlan, Dewin Doeth, Dewin Dwl, Llipryn Llwyd, Strempan a heb anghofio Mursen y gath, ac ymuno yn yr helynt wrth iddynt fynd ar eu gwyliau.

 

Ac fel arfer yng nghwmni’r criw mae yna gastiau a thriciau gyda digon o ganu a chwerthin!

 

Linc i Becyn Adnoddau yn seiliedig ar Cerdyn Pôst o Wlad y Rwla: https://sites.google.com/hwbcymru.net/gwlad-y-rwla/cartref

Oed

3+

Ar daith

Haf 2024

Awdur

Angharad Tomos

Cyfarwyddwr

Ffion Wyn Bowen

Y Daith

 

Theatr Felinfach

21/5/24 10:00, 13:00

MEMO, Bari

23/5/24 10:00

Theatr Borough, Y Fenni

24/5/24 10:00

Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth

4/6/24 10:00, 13:00

Theatr Mwldan, Aberteifi

6/6/24 10:00

Theatr Brycheiniog, Aberhonddu

7/6/24 10:00

Pafiliwn Rhyl

11/6/24 10:00

Theatr Stiwt, Rhosllannerchrugog

13/6/24 10:00, 13:00

Pontio, Bangor

17/6/24 13:00

18/6/24 10:00, 13:00

19/6/24 10:00

Neuadd Dwyfor, Pwllheli

20/6/24 10:00, 13:00

Ffwrnes, Llanelli

25/6/24 10:00

Glan yr Afon, Casnewydd

26/6/24 13:00

Y Lyric, Caerfyrddin

27/6/24 17:30

28/6/24 10:00

Coliseum, Aberdâr

2/7/24 10:00

Canolfan Taliesin, Abertawe

3/7/24 10:00

Theatr Sherman, Caerdydd

5/7/24 10:30

6/7/24 13:30