Hudo

13+
Ar daith : 16/9/19 – 25/10/19
Awdur : Mared Llywelyn Williams
Cyfarwyddwr : Carwyn Blayney

Hudo

Mae Hudo yn gynhyrchiad theatr fforwm sy’n trafod camfanteisio rhywiol ar bobl ifanc – gan adlewyrchu gofidion a statws pobl ifanc. Crëwyd gyda chymorth Swyddfa Comisiynydd Heddlu a throseddu Dyfed-Powys. Mae Hudo ar hyn o bryd yn cael ei ystyried ar gyfer dwy wobr Arts & Business Cymru.

“…fast paced, energetic and thoroughly engaging. A sensitive performance, based a very serious and current issue with teenagers… Our pupils (and staff) talked about this performance for the rest of the day! Please come back next year!” – Athro / Teacher

“Ffordd effeithiol, unigryw ac addysgiadol i roi’r neges i gadw’n ddiogel” – Athro / Teacher

“…wonderful, it gives young people a higher understanding about what can go on but can’t always be seen” – Disgybl / Pubil

“I really want them to come back again. We haven’t seen anything like this before.” – Disgybl / Pupil

“Arbennig – Unwaith yn rhagor, perfformiad o safon uchel” – Athro / Teacher

“…a great experience! I really enjoyed and so did the pupils… More of this is needed!” – Athro / Teacher

“I like how they showed how it can happen to boys and not just girls.” – Disgybl / Pupil

13

Ar daith

16/9/19 – 25/10/19

Awdur

Mared Llywelyn Williams

Cyfarwyddwr

Carwyn Blayney

Cast

Aaron William-Davies

Elen Hâf Taylor

Endaf Eynon Davies

Rebecca Wilson

Carwyn Blayney

Cyfarwyddwr