Tu Fewn - Tu Fas

9+
Ar Daith: Tymor y Gwanwyn
Cyfarwyddwyr: Jeremy Turner, Mari Rhian Owen

Tu Fewn - Tu Fas

Dyma ein cynhyrchiad egnïol newydd fydd yn teithio ysgolion cynradd Ceredigion a Sir Gâr yn fuan. Wedi trafod â swyddogion adrannau addysg y ddwy sir, daethom yn ymwybodol o’r nifer helaeth o blant sy’n ymdopi â phrofiadau, perthnasau a bywydau cymhleth.

Wrth gynnal gweithdai a thrafod gyda phlant rhai ysgolion cynradd, cawsom gip ar fyd a bywyd ein cynulleidfa – a’r hyn sy’n eu poeni a’u cyffroi. Yr ymatebion hyn sydd wedi bwydo ein syniad gwreiddiol – sef edrych ar effaith profiadau niweidiol sy’n digwydd i lawer yn ystod plentyndod.

Oedd

9+

Ar Daith

Tymor y Gwanwyn

Cyfarwyddwyr

Jeremy Turner, Mari Rhian Owen

Cast

Aaron William-Davies

Rebecca Wilson

Gruffydd Evans