Twm Siôn Cati

Oed: 7+
Ar daith: 19/5/20 – 7/8/19
Cyfarwyddwr: Jeremy Turner

Twm Siôn Cati

Gyda’r Eisteddfod Genedlaethol yn dod i Geredigion yn Awst 2020, pa well amser i glywed hanes un o gymeriadau mwyaf eiconig yr ardal – Twm Sion Cati!

 

Pan fo’r nos yn hir a’r gwynt yn rhuo, a’r coed yn plygu a’u dail yn chwyrlïo, ar hyd ambell i lôn diarffordd yng Nghymru, os wnewch chi wrando yn ddigon astud mae sŵn adlais carnau ceffyl i’w clywed….sŵn y lleidr pen ffordd enwog Twm Siôn Cati.

Yn y cynhyrchiad lwyddiannus yma mae cyfle i chi brofi bywyd Twm yn fyw ar lwyfan trwy storïa, canu ac ymladd. Gyda’r Eisteddfod Genedlaethol yn dod i Dregaron yn yr haf, pa well amser i glywed hanes un o gymeriadau mwyaf eiconig yr ardal! Cewch fynd ar daith gyffrous yn ôl i’r unfed ganrif ar bymtheg i briffyrdd llawn lladron a pheryglon, pan oedd Twm yn ymladd anghyfiawnder gyda triciau doniol a champau drygionus. Dewch i ddathlu bywyd yr arwr gwerinol llawn sbort yma gyda awr o theatr hwyliog gan un o gwmnïau theatr mwyaf blaenllaw Cymru.

 

Y Daith (19/5/20 – 7/8/20)

Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth – 01970 623232

19/5/20 (10:00, 13:00)

Canolfan Gartholwg, Pontypridd – 01443 570075

21/5/20 (10:00, 13:00)

Theatr Stiwt, Rhosllanerchrugog – 01978 841300

2/6/20 (10:00)

Pafiliwn Rhyl – 01745 330000

3/6/20 (10:00)

Galeri, Caernarfon – 01286 685222

5/6/20 (10:00) 6/6/20 (11:00)

Canolfan y Celfyddydau MEMO, Y Barri – 01446 738622

9/6/20 (10:00)

Glan yr Afon – The Riverfront, Casnewydd – 01633 656757

10/6/20 (10:00)

Theatr Sherman, Caerdydd – 029 20 64 6900

12/6/20 (11:00)

Pontio, Bangor – 01248 382828

16/6/20 (10:00, 13:00)

Neuadd Dwyfor, Pwllheli – 01758 704088

18/6/20 (13:00) 19/6/20 (10:00)

Theatr Felinfach – 01570 470697

22/6/20 (13:00) 23/6/20 (10:00)

Theatr Mwldan, Aberteifi – 01239 621200

24/6/20 (10:00)

The Hafren, Y Drenewydd – 01686 614555

26/6/20 (10:00)

Ffwrnes, Llanelli – 0345 226 3510

30/6/20 (10:00)

Y Lyric, Caerfyrddin – 0345 226 3510

1/7/20 (10:00)

Theatr Brycheiniog, Aberhonddu – 01874 611622

2/7/20 (10:00)

Theatr y Maes, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Tregaron

7/8/20 (Amseroedd i’w cadarnhau)

Oed

7+

Ar daith

19/5/20 – 7/8/19

Cyfarwyddwr

Jeremy Turner