Taith Cerdyn Post o Wlad y Rwla – Haf 2024

Mae’n bleser cyhoeddi fod Rala Rwdins a’i ffrindiau yn dychwelyd i lwyfannau ledled Cymru ar gyfer tymor yr haf 2024! Fe fydd Cerdyn Post o Wlad y Rwla gan Angharad Tomos ar gael i’w wylio yn 16 o theatrau Cymru rhwng Mai a Gorffennaf 2024. Mae copi o’r daith lawn ar waelod y dudalen.

 

Pob haf, mae Cwmni Theatr Arad Goch yn gwneud taith enfawr i theatrau Cymru gyda cynhyrchiad i blant oed ysgol cynradd a theuluoedd. Eleni, Jemima – cynhyrchiad newydd sbon i blant 7+ deithiodd y wlad, ond blwyddyn nesaf fe fydd y cwmni yn dychwelyd at un o glasuron Arad Goch ar gyfer plant 3+.

 

Mae cynyrchiadau Rala Rwdins wedi bod yn rhan bwysig o waith y cwmni ers y cychwyn! Mae Rala Rwdins a’i ffrindiau wedi llwyddo i drosglwyddo o’r llyfr i’r llwyfan ac i’r sgrin fach, ac mae cenedlaethau o blant wedi eu magu yng nghwmni’r cymeriadau. Yn 2024 fe fydd cenhedlaeth newydd o blant yn cael cyfle i weld y cymeriadau eiconig Cymraeg nôl ar lwyfannau Cymru – cyfle perffaith ar gyfer trip ysgol i’r theatr, neu gyda’r teulu!

 

Cerdyn Post o Wlad y Rwla (Addas ar gyfer oed 3+)

Dewch i gwrdd â Rala Rwdins, Rwdlan, Dewin Doeth, Dewin Dwl, Llipryn Llwyd, Strempan a heb anghofio Mursen y gath, ac ymuno yn yr helynt wrth iddynt fynd ar eu gwyliau. Ac fel arfer yng nghwmni’r criw mae yna gastiau a thriciau gyda digon o ganu a chwerthin!

I archebu tocynnau, cysylltwch â’r theatrau yn uniongyrchol, neu am fwy o wybodaeth cysylltwch â Arad Goch ar 01970617998 / post@aradgoch.org.

 

Theatr Felinfach

21/5/24 10:00, 13:00

 

MEMO, Bari

23/5/24 10:00

 

Theatr Borough, Y Fenni

24/5/24 10:00

 

Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth

4/6/24 10:00, 13:00

 

Theatr Mwldan, Aberteifi

6/6/24 10:00

 

Theatr Brycheiniog, Aberhonddu

7/6/24 10:00

 

Pafiliwn Rhyl

11/6/24 10:00

 

Theatr Stiwt, Rhosllannerchrugog

13/6/24 10:00, 13:00

 

Pontio, Bangor

17/6/24 13:00

18/6/24 10:00, 13:00

19/6/24 10:00

 

Neuadd Dwyfor, Pwllheli

20/6/24 10:00, 13:00

 

Ffwrnes, Llanelli

25/6/24 10:00

 

Glan yr Afon, Casnewydd

26/6/24 13:00

 

Y Lyric, Caerfyrddin

27/6/24 17:30

28/6/24 10:00

 

Coliseum, Aberdâr

2/7/24 10:00

 

Canolfan Taliesin, Abertawe

3/7/24 10:00

 

Theatr Sherman, Caerdydd

5/7/24 10:30

6/7/24 13:30

X