“I JUST PRETENDED EVERYTHING WAS FINE AND I DIDN’T TELL ANYONE ‘COS I WAS EMBARRASSED. THERE’S DEFINITELY A STIGMA TO BEING HOMELESS”

Nol ym mis Chwefror, daeth naw o bobl ifanc yn ardal Aberystwyth at ei gilydd gyda gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion a Chwmni Theatr Arad Goch i ffilmio Stori Alex – ffilm fer wedi ei seilio ar stori wir am ddigartrefedd. Nawr, mae’r ffilm yn barod i’w wylio.

Yn 2019, fe wnaeth Shelter Cymru ryddhau ffigyrau yn cyhoeddi bod 3000 o bobl ifanc 16 – 24 oed wedi profi digartrefedd. Fe wnaeth yr ystadegau hyn ysbrydoli y pobl ifanc i gynhyrchu’r ffilm.

“Daeth y syniad gwreiddiol oddi wrth y pobl ifanc. Bwriad creu’r ffilm oedd i greu adnodd gweledol i bobl ifanc, a gweithwyr proffesiynol, sy’n codi ymwybyddiaeth o sut beth ydy hi i fod yn ddigartref ac yn berson ifanc.” Lowri, Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion.

Fe wnaeth y bobl ifanc weithio gyda Carwyn Blayney, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Arad Goch i sgriptio, ffilmio a pherfformio ar sgrin gyda’r prif ran yn cael ei chwarae gan Gruffydd Rhys Evans.

“Mae’n fater sensitif ond yn un pwysig, sydd angen cael sylw. Mae’r profiad wedi dangos i mi bod digartrefedd, hyd yn oed mynd o soffa i soffa, yn cael effaith enfawr ar fywydau, dyfodol a lles pobl ifanc.” – Gruffydd Rhys Evans.

Cafodd Stori Alex yn cael ei lansio mewn dangosiad ar-lein ar ddydd Mawrth y 3ydd o Dachwedd, gyda chyflwyniadau gan y pobl ifanc a’r tim creadigol.

Gwyliwch Stori Alex nawr:

X