Rydym am benodi person cymwys i oruchwylio holl agweddau technegol a chynhyrchu’r cwmni – yng nghanolfannau’r cwmni ac ar daith – ac i gyfrannu at syniadau a datblygiadau’r cwmni yn y dyfodol. Byddai’n fanteisiol petai gan ymgeiswyr sgiliau i weithio ar blatfformau gwahanol.

Ceir manylion am y swydd  gan Nia Wyn Evans, Rheolwr Gweinyddol. nia@aradgoch.org

DYDDIAD CYCHWYN: Bydd y swydd yn cychwyn mor fuan â phosib. Fodd bynnag,  byddwn yn fodlon  gohirio’r dyddiad cychwyn er mwyn denu’r person mwyaf cymwys.

CYFLOG: £21,460 – £30,023 gan ddibynnu ar brofiad a chymwysterau.

CEISIADAU: Dylid anfon ceisiadau ar ffurf llythyr a CV gydag enwau dau ganolwr at  y Rheolwr Gweinyddol erbyn 5pm ar 18fed o Dachwedd 2021.

X