Swydd: Rheolwr Technegol / Rheolwr Cynyrchiadau

Rydym am benodi person cymwys i oruchwylio holl agweddau technegol a chynhyrchu’r cwmni – yng nghanolfannau’r cwmni ac ar daith – ac i gyfrannu at syniadau a datblygiadau’r cwmni yn y dyfodol. Byddai’n fanteisiol petai gan ymgeiswyr sgiliau i weithio ar blatfformau gwahanol.

Ceir manylion am y swydd  gan Nia Wyn Evans, Rheolwr Gweinyddol. nia@aradgoch.org

 

DYDDIAD CYCHWYN: Medi 2020 – neu mor fuan a phosib ar ol hynny gan ddibynnu ar sefyllfa Covid-19.

CYFLOG: £21,143 – £29,579 gan ddibynnu ar brofiad a chymwysterau.

CEISIADAU: Dylid anfon ceisiadau ar ffurf llythyr a CV gydag enwau dau ganolwr at  y Rheolwr Gweinyddol erbyn 5pm ar 17eg o Orffennaf 2020.

X