Dyma recordiad o ran o ddigwyddiad ar-lein “The Centre Cannot Hold” a gynhaliwyd gan y Senator George J. Mitchell Institute for Global Peace, Security and Justice, Prifysgol y Frenhines, Beal Feirste  fis Tachwedd diwethaf. Ddechrau’r digwyddiad cyflwynwyd perfformiad  o’r ddrama newydd “A Quarrel With Myself” gan Gwmni Theatr Kabosh [‘dyw’r perfformiad ddim wedi’i gynnwys yn y recordiad oherwydd hawliau]. Roedd “The Centre Cannot Hold” yn rhan o ŵyl Being Human 2020.

Bwrdwn y digwyddiad oedd trafod rôl theatr mewn lleoliadau penodol, gan gyfeirio at effaith newidiadau yn strwythyrau cymdeithasol a gwleidyddol yng Ngogledd-Orllewin Ewrop.

Roedd y cyfranogwyr yn cynnwys:

Paula McFetridge (Kabosh, Beal Feirste)

Michael Walling (Border Crossings, Llundain a Sligo)

Tony Fegan (Tallaght Community Arts, Dulyn)

Jeremy Turner (Cwmni Theatr Arad Goch, Aberystwyth)

Gary Funck (Et Nordfriisk Teooter, Gogledd Frisia)

Graham Jeffery (Prifysgol Gorllewin yr Alban)

Eva Urban-Devereux (Sefydliad Mitchell, Beal Feirste)

Maria Shevtsova (Prifysgol Goldsmith, Llundain) .

X