Crynodeb o gynyrchiadau diweddaraf Arad Goch.

Mae’r misoedd diwethaf wedi bod yn un o’r sialensiau mwyaf i fwrw’r diwydiant theatr, ac mae tipyn o sialensau o’n blaen o hyd. Serch hynny, rydyn ni’n ddiolchgar iawn i Gyngor Celfyddydau Cymru am eu cefnogaeth trwy gydol y flwyddyn – yn sicrhau ein bod ni’n gallu parhau i weithio drwy’r cyfan – ac wrth gwrs, i’n cynulleidfa, cefnogwyr a chyfranogwyr sydd wedi cymryd rhan a gwylio ein cynnyrch dros y flwyddyn rhyfedd hon.

Fe newidiodd cynllun y flwyddyn yn llwyr nol ym mis Mawrth, ond, ry’ ni wedi parhau i greu. Dros wefannau megis Zoom, dramâu lleisiol a gweithgareddau digidol, ry’ ni wedi llwyddo i gynhyrchu dramâu.

Ar ddechrau mis Medi, cafodd y cynhyrchiad diweddaraf ei ryddhau ar wefan AM, Cariad Dan Glo. Cynhyrchiad gafodd ei greu gan rai o aelodau cwrs Drama TGAU Arad Goch, gyda sgript gan Jeremy Turner.

Cariad. Partis. Gemau. Cwrdd. Cwympo ma’s. I gyd y tu ôl i sgrin.

Mae’r cynhyrchiad yn sôn am bobl ifanc yn gwario haf 2020 o flaen sgrin, a cafodd ei greu yn llwyr dros Zoom dros gyfnod o bum wythnos.

I wylio Cariad Dan Glo, a chynyrchiadau ar-lein eraill y cwmni, fel, Stori Zuzia a Duwies y Tanfyd, (cynyrchiadau gan glwb drama blAGur) ewch i www.amam.cymru/aradgoch.

Am fwy o wybodaeth am gynyrchiadau i ddod, dilynwch Arad Goch ar ein cyfryngau cymdeithasol.

X