Gyda’r Eisteddfod Genedlaethol yn dod i Dregaron yn yr haf, pa well amser i glywed hanes un o gymeriadau mwyaf eiconig yr ardal!

Pan fo’r nos yn hir a’r gwynt yn rhuo, a’r coed yn plygu a’u dail yn chwyrlïo, ar hyd ambell i lôn diarffordd yng Nghymru, os wnewch chi wrando yn ddigon astud mae sŵn adlais carnau ceffyl i’w clywed…. Sŵn y lleidr pen ffordd enwog Twm Siôn Cati.

Cafodd Twm Siôn Cati ei gynhyrchu yn wreiddiol yn 2008, a fel y cynhyrchiad gwreiddiol yna, Jeremy Turner bydd yn cyfarwyddo y tro ‘ma. Yn 2020, bydd y cynhyrchiad yn teithio i 17 o leoliadau ledled Cymru, gan gynnwys perfformiadau yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Nhregaron.

Yn y cynhyrchiad lwyddiannus yma mae cyfle i chi brofi bywyd Twm yn fyw ar lwyfan trwy storïa, canu ac ymladd. Cewch fynd ar daith gyffrous yn ôl i’r unfed ganrif ar bymtheg i briffyrdd llawn lladron a pheryglon, pan oedd Twm yn ymladd anghyfiawnder gyda triciau doniol a champau drygionus.

Y daith:

Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth – 01970 623232

19/5/20 (10:00, 13:00)

Canolfan Gartholwg, Pontypridd – 01443 570075

21/5/20 (10:00, 13:00)

Theatr Stiwt, Rhosllanerchrugog – 01978 841300

2/6/20 (10:00)

Pafiliwn Rhyl – 01745 330000

3/6/20 (10:00)

Galeri, Caernarfon – 01286 685222

5/6/20 (10:00) 6/6/20 (11:00)

Canolfan y Celfyddydau MEMO, Y Barri – 01446 738622

9/6/20 (10:00)

Glan yr Afon – The Riverfront, Casnewydd – 01633 656757

10/6/20 (10:00)

Theatr Sherman, Caerdydd – 029 20 64 6900

12/6/20 (11:00)

Pontio, Bangor – 01248 382828

16/6/20 (10:00, 13:00)

Neuadd Dwyfor, Pwllheli – 01758 704088

18/6/20 (13:00) 19/6/20 (10:00)

Theatr Felinfach – 01570 470697

22/6/20 (13:00) 23/6/20 (10:00)

Theatr Mwldan, Aberteifi – 01239 621200

24/6/20 (10:00)

The Hafren, Y Drenewydd – 01686 614555

26/6/20 (10:00)

Ffwrnes, Llanelli – 0345 226 3510

30/6/20 (10:00)

Y Lyric, Caerfyrddin – 0345 226 3510

1/7/20 (10:00)

Theatr Brycheiniog, Aberhonddu – 01874 611622

2/7/20 (10:00)

Theatr y Maes, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Tregaron

7/8/20 (Amseroedd i’w cadarnhau)

X