Ym mis Chwefror, mi fydd blAGur – ein clwb drama i blant oedran cynradd – yn llwyfannu cynhyrchiad cyffrous newydd! Y Cnocwyr!

Mae aelodau blAGur wedi bod yn gweithio’n galed iawn ers mis Medi i greu cynhyrchiad newydd cyffrous am bobl does neb wedi’u gweld, sef y Cnocwyr.

Ers talwm byddai’r cnocwyr yn helpu’r mwyngloddwyr ym mynyddoedd gogledd Ceredigion i ddod o hyd  i’r plwm a’r arian. Ond pan anghofiodd y mwyngloddwyr ddiolch I’r cnocwyr fe ddaeth y cymorth i ben  – nes i un plentyn bach fynd a tharten afalau yn rodd iddynt…

Mi fydd Y Cnocwyr yn cael ei berfformio yng Nghanolfan Arad Goch ar yr 20fed a’r 21ain o Chwefror, amseroedd y perfformiadau i’w cadarnhau.

X