6X1

Oes ‘da chi syniad hoffwch ddatblygu ymhellach? Mae 6X1 yn cynllun sy’n gwahodd perfformwyr llaw-rydd i ddatblygu syniadau ar gyfer cynyrchiadau newydd i blant, teuluoedd neu bobl ifanc. Os bydd eich syniad chi yn ffitio’r gofynion isod, rydyn ni eisiau clywed gennych! Er mwyn ceisio, anfonwch gais (amlinelliad o’r syniad / sgript a gwybodaeth am eich gwaith a’ch profiad chi) i jeremy@aradgoch.org.

Rhaid i’r gwaith:

Fod yn newydd
Gael ei berfformio yn y Gymraeg neu heb eiriau
Fod i blant, pobl ifanc neu teuluoedd