Bwrdd Rheoli

Yr Athro Elin Haf Gruffydd Jones (Cadeirydd)

Sara Gibson (Is Gadeirydd)

Mererid Boswell (Trysorydd)

Deian Creunant

Llŷr Evans

Siân Mary Jones

Rebecca Williams

Gwenfair Owen

Steff Marc Rees