Staff

Jeremy Turner

Cyfarwyddwr Artistig

Rwy’n un o gyfarwyddwyr theatr mwyaf profiadol Cymru gyda 40 mlynedd o actio, ysgrifennu, cyfarwyddo a chynhyrchu. Rwy'n arbenigo mewn creu theatr i gynulleidfaoedd ifainc ac mae fy ngwaith wedi cael ei berfformio mewn sawl gwlad o Ganada yn y gorllewin i Dde Corea yn y dwyrain.

Mari Rhian Owen

Cyfarwyddwr Cynorthwyol – Addysg

Efo Arad Goch ers y cychwyn, yn actores, dramodydd ac athrawes, dwi’n cefnogi agwedd addysgol y cwmni. Weithiau’n cynnal gweithdai drama mewn ysgolion i blant ac athrawon, dro arall yn datblygu’r Gymraeg gyda Iaith Trwy Ddrama neu’n cefnogi awduron newydd wrth eu gwaith. Dwi’n hoffi amrywiaeth!

Nia Wyn Evans

Rheolwr Gweinyddol

Rydw i wedi gweithio gyda Cwmni Theatr Arad Goch ers 2003, a fi’n sydd yng ngofal cyllidebau, cytundebau, a’r pethau diddorol yna! Dwi’n wreiddiol o Lanbrynmair, ond wedi aros o gwmpas Aberystwyth ers graddio o’r Brifysgol mewn Cyfraith a Busnes. Rwyf nawr yn byw ar fferm yn Nhalybont, gyda’m gwr – Deulwyn, a’n tri plentyn – Mirain, Lleucu a Wil.

Ffion Wyn Bowen

Cyfarwyddwr Cynorthwyol

Nôl ym 1996 nes i ddechrau gweithio gydag Arad Goch fel actores, ac ers hynny dwi wedi ymwneud â nifer o gynyrchiadau a phrosiectau, ac wedi teithio yn helaeth yn perfformio gyda’r cwmni. Ymysg fy nyletswyddau fydd cyfarwyddo rhai o’r cynyrchiadau, datblygu gweithgareddau cyfranogol cymunedol a chreadigol y cwmni ac arwain y clybiau Drama – BlAGur ac AGwedd.

Ann Penny

Clerc

Rydw i yn gweithio fel Clerc gyda Arad Goch ers 1991, a fi sydd yn gyfrifol am gadw’r cyfrifon ar raglen Sage. Yn ogystal â hyn, dwi’n gwneud dyletswyddau gweinyddol amrywiol.

Anne Evans

Swyddog Cyswllt Ysgolion

Mae fy ngwaith i’n cynnwys llawer o gysylltu a thrafod gydag ysgolion. Fi sydd yn trefni holl deithiau theatr mewn addysg y cwmni, yn ogystal â chysylltu ag ysgolion am ddigwyddiadau nesaf Arad Goch, prosiectau dysgu creadigol, a theithiau theatr.

Siôn Williams

Siôn Williams

Rheolwr Technegol

Mae'n fraint i gael olynu nifer o gyn rheolwyr technegol a chynhyrchu yr wyf wedi adnabod a chydweithio gyda ers gweithio yn y diwydiant am 25 mlynedd. Gobeithiaf y gallaf parhau gyda'r gwaith o ddatblygu'r adran i gefnogi gwaith pwysig y cwmni yn Aberystwyth a thu hwnt!

Marc Thomas

Technegydd

Rwyf wedi bod yn gweithio fel technegydd yn Arad Goch ers 2019, i sicrhau bod ein cynyrchiadau’n rhedeg yn esmwyth ac i gynnal a chadw’r adeilad. Mae fy nyletswyddau yn cynnwys sefydlu a gweithredu offer theatr dechnegol, adeiladu a sefydlu setiau a chynorthwyo yn ystod cynyrchiadau.
Deuthum â fy sgiliau eraill i'r rôl hefyd, gan gynnwys cerddoriaeth ac effeithiau sain, dylunio graffig a golygu.

Owain Brodrick

Rheolwr Marchnata a Hyrwyddo

Ymunais â Chwmni Theatr Arad Goch yn 2021 ar ôl i mi orffen astudiaethau MA mewn Rheolaeth yn y Celfyddydau o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Fy rôl i yn y cwmni fydd marchnata gwaith Arad Goch yn ogystal â threfnu digwyddiadau amrywiol arall y cwmni.