Staff

Jeremy Turner

Cyfarwyddwr Artistig

Rwy’n un o gyfarwyddwyr theatr mwyaf profiadol Cymru gyda 40 mlynedd o actio, ysgrifennu, cyfarwyddo a chynhyrchu. Rwy'n arbenigo mewn creu theatr i gynulleidfaoedd ifainc ac mae fy ngwaith wedi cael ei berfformio mewn sawl gwlad o Ganada yn y gorllewin i Dde Corea yn y dwyrain.

Mari Rhian Owen

Cyfarwyddwr Cynorthwyol – Addysg

Efo Arad Goch ers y cychwyn, yn actores, dramodydd ac athrawes, dwi’n cefnogi agwedd addysgol y cwmni. Weithiau’n cynnal gweithdai drama mewn ysgolion i blant ac athrawon, dro arall yn datblygu’r Gymraeg gyda Iaith Trwy Ddrama neu’n cefnogi awduron newydd wrth eu gwaith. Dwi’n hoffi amrywiaeth!

Nia Wyn Evans

Rheolwr Gweinyddol

Rydw i wedi gweithio gyda Cwmni Theatr Arad Goch ers 2003, a fi’n sydd yng ngofal cyllidebau, cytundebau, a’r pethau diddorol yna! Dwi’n wreiddiol o Lanbrynmair, ond wedi aros o gwmpas Aberystwyth ers graddio o’r Brifysgol mewn Cyfraith a Busnes. Rwyf nawr yn byw ar fferm yn Nhalybont, gyda’m gwr – Deulwyn, a’n tri plentyn – Mirain, Lleucu a Wil.

Carwyn Blayney

Cyfarwyddwr Cynorthwyol

Rydw i wedi gweithio gyda Chwmni Theatr Arad Goch ers graddio o brifysgol Aberystwyth yn 2016. Rwy’n cyfarwyddo cynyrchiadau ac yn arwain clwb drama AGwedd pob nos fercher i bobl ifanc 11-15 oed. Yn fy amser rhydd, rwy’n joio ysgrifennu comedi a choginio pizzas – pizzas ffeina’ Pontsian!

Ann Penny

Clerc

Rydw i yn gweithio fel Clerc gyda Arad Goch ers 1991, a fi sydd yn gyfrifol am gadw’r cyfrifon ar raglen Sage. Yn ogystal â hyn, dwi’n gwneud dyletswyddau gweinyddol amrywiol.

Lowri Steffan

Swyddog Datblygu Nawdd

Ymunais â Chwmni Theatr Arad Goch ar ddechrau 2018 fel Swyddog Datblygu Nawdd. Rwyf hefyd yn actores ers dros 20 mlynedd ac yn rhedeg fy musnes steilio fy hun. Mae’r swydd hon yn gyfle perffaith i gyfuno elfennau creadigol ac elfennau busnes – sy’n fy siwtio i i’r dim!

Anne Evans

Swyddog Cyswllt Ysgolion

Mae fy ngwaith i’n cynnwys llawer o gysylltu a thrafod gydag ysgolion. Fi sydd yn trefni holl deithiau theatr mewn addysg y cwmni, yn ogystal â chysylltu ag ysgolion am ddigwyddiadau nesaf Arad Goch, prosiectau dysgu creadigol, a theithiau theatr.

Owain Brodrick

Rheolwr Marchnata a Hyrwyddo

Ymunais â Chwmni Theatr Arad Goch yn 2021 ar ôl i mi orffen astudiaethau MA mewn Rheolaeth yn y Celfyddydau o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Fy rôl i yn y cwmni fydd marchnata gwaith Arad Goch yn ogystal â threfnu digwyddiadau amrywiol arall y cwmni.

Dyfan Llyr Rhys

Rheolwr Technegol

Rydw i yn gweithio fel Rheolwr Technegol/Cynhyrchu Arad Goch.
Fi sydd yn rheoli holl agweddau technegol/cynhyrchu sioeau Arad Goch.
Astudias Rheolaeth Llwyfan a Technoleg yng Ngholeg Cerdd a Drama Cymru.
Yn wreiddiol o Aberystwyth ac nawr yn byw yn Penrhyncoch gyda fy nheulu.

Marc Thomas

Technegydd

Rwyf wedi bod yn gweithio fel technegydd yn Arad Goch ers 2019, i sicrhau bod ein cynyrchiadau’n rhedeg yn esmwyth ac i gynnal a chadw’r adeilad. Mae fy nyletswyddau yn cynnwys sefydlu a gweithredu offer theatr dechnegol, adeiladu a sefydlu setiau a chynorthwyo yn ystod cynyrchiadau.
Deuthum â fy sgiliau eraill i'r rôl hefyd, gan gynnwys cerddoriaeth ac effeithiau sain, dylunio graffig a golygu.