Staff

Jeremy Turner

Cyfarwyddwr Artistig

Rwy’n un o gyfarwyddwyr theatr mwyaf profiadol Cymru gyda 40 mlynedd o actio, ysgrifennu, cyfarwyddo a chynhyrchu. Rwy'n arbenigo mewn creu theatr i gynulleidfaoedd ifainc ac mae fy ngwaith wedi cael ei berfformio mewn sawl gwlad o Ganada yn y gorllewin i Dde Corea yn y dwyrain.

Mari Rhian Owen

Cyfarwyddwr Cynorthwyol – Addysg

Efo Arad Goch ers y cychwyn, yn actores, dramodydd ac athrawes, dwi’n cefnogi agwedd addysgol y cwmni. Weithiau’n cynnal gweithdai drama mewn ysgolion i blant ac athrawon, dro arall yn datblygu’r Gymraeg gyda Iaith Trwy Ddrama neu’n cefnogi awduron newydd wrth eu gwaith. Dwi’n hoffi amrywiaeth!

Nia Wyn Evans

Rheolwr Gweinyddol

Rydw i wedi gweithio gyda Cwmni Theatr Arad Goch ers 2003, a fi’n sydd yng ngofal cyllidebau, cytundebau, a’r pethau diddorol yna! Dwi’n wreiddiol o Lanbrynmair, ond wedi aros o gwmpas Aberystwyth ers graddio o’r Brifysgol mewn Cyfraith a Busnes. Rwyf nawr yn byw ar fferm yn Nhalybont, gyda’m gwr – Deulwyn, a’n tri plentyn – Mirain, Lleucu a Wil.

Carwyn Blayney

Rheolwr Marchnata

Rydw i wedi gweithio gyda Cwmni Theatr Arad Goch ers 2016 ers i mi raddio o Brifysgol Aberystwyth gyda MA mewn Cyfryngau Creadigol Ymarferol. Yn ogystal â marchnata gwaith Arad Goch, rwy’n cyfarwyddo, rhaglennu a chynhyrchu digwyddiadau ac yn arwain clwb drama AGwedd.

Ann Penny

Clerc

Rydw i yn gweithio fel Clerc gyda Arad Goch ers 1991, a fi sydd yn gyfrifol am gadw’r cyfrifon ar raglen Sage. Yn ogystal â hyn, dwi’n gwneud dyletswyddau gweinyddol amrywiol.

Lowri Steffan

Swyddog Datblygu Nawdd

Ymunais â Chwmni Theatr Arad Goch ar ddechrau 2018 fel Swyddog Datblygu Nawdd. Rwyf hefyd yn actores ers dros 20 mlynedd ac yn rhedeg fy musnes steilio fy hun. Mae’r swydd hon yn gyfle perffaith i gyfuno elfennau creadigol ac elfennau busnes – sy’n fy siwtio i i’r dim!

Angharad Lewis

Swyddog Cysyllwt Ysgolion (Dros Dro)

Rydw i wedi gweithio gydag Arad Goch ers Ionawr 2018 gydag amryw o rôlau gwahanol. Ar hyn o bryd, fi sydd yn gwneud holl waith cysylltu â ysgolion y cwmni, a threfni teithiau theatr mewn addysg.

Anne Evans

Swyddog Cyswllt Ysgolion

Mae fy ngwaith i’n cynnwys llawer o gysylltu a thrafod gydag ysgolion. Fi sydd yn trefni holl deithiau theatr mewn addysg y cwmni, yn ogystal â chysylltu ag ysgolion am ddigwyddiadau nesaf Arad Goch, prosiectau dysgu creadigol, a theithiau theatr.