Swyddi

Mae Cwmni Theatr Arad Goch yn cadw llygad barcud am berfformwyr, technegwyr ac artistiaid llaw-rydd trwy’r amser. Rydyn ni’n hapus i dderbyn Datganiadau Personol ar unrhyw adeg, a chadwch lygad ar y dudalen yma am wybodaeth am unrhyw swyddi newydd, galw am berfformwyr / clyweliadau neu gyfleoedd arall gyda Cwmni Theatr Arad Goch.

Swydd:

Swyddog Marchnata (Dyddiad cau, 6/12/19)

Rhwng 20-30 awr y wythnos (agored i drafodaeth)

 

Graddfa Cyflog: £17,308 – £23,443 pro rata (yn ddibynnol ar brofiad)

 

Mae Cwmni Theatr Arad Goch am benodi Swyddog Marchnata i ymuno a Chwmni Theatr Arad Goch ar adeg gyffrous yn hanes y cwmni. Mae’r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg ac yn Saesneg yn hanfodol ar gyfer y swydd.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cynorthwyo gyda gwaith marchnata y cwmni a marchnata gweithgareddau’r Ganolfan.

Os am fanylion pellach – ebostiwch: nia@aradgoch.org

Neu cysylltwch ag – Arad Goch, Stryd y Baddon, Aberystwyth SY23 2NN. 

Ffôn :01970 617998

 

Cyfweliadau yn ystod wythnos 16/12/19