Swyddi

Mae Cwmni Theatr Arad Goch yn cadw llygad barcud am berfformwyr, technegwyr ac artistiaid llaw-rydd trwy’r amser. Rydyn ni’n hapus i dderbyn Datganiadau Personol ar unrhyw adeg, a chadwch lygad ar y dudalen yma am wybodaeth am unrhyw swyddi newydd, galw am berfformwyr / clyweliadau neu gyfleoedd arall gyda Cwmni Theatr Arad Goch.

Swyddi:

RHEOLWR TECHNEGOL

Rydym am benodi person cymwys i oruchwylio holl agweddau technegol a chynhyrchu’r cwmni – yng nghanolfannau’r cwmni ac ar daith – ac i gyfrannu at syniadau a datblygiadau’r cwmni yn y dyfodol. Byddai’n fanteisiol petai gan ymgeiswyr sgiliau i weithio ar blatfformau gwahanol.

Ceir manylion am y swydd  gan Nia Wyn Evans, Rheolwr Gweinyddol. nia@aradgoch.org

DYDDIAD CYCHWYN: Bydd y swydd yn cychwyn mor fuan â phosib. Fodd bynnag,  byddwn yn fodlon  gohirio’r dyddiad cychwyn er mwyn denu’r person mwyaf cymwys.

CYFLOG: £21,460 – £30,023 gan ddibynnu ar brofiad a chymwysterau.

CEISIADAU: Dylid anfon ceisiadau ar ffurf llythyr a CV gydag enwau dau ganolwr at  y Rheolwr Gweinyddol erbyn 5pm ar 18fed o Dachwedd 2021.

 

Aelodau Newydd ar Fwrdd Rheoli Arad Goch

Mae Cwmni Theatr Arad Goch yn chwilio am ymddiriedolwyr  newydd i ymuno â’r Bwrdd Rheoli

Mae gan Gwmni Theatr Arad Goch 30 mlynedd o brofiad o greu theatr  i blant, pobl ifanc a theuluoedd.

Er mwyn ehangu gwybodaeth, gweledigaeth  a sgiliau y Bwrdd ac i gefnogi ein tîm o staff rydym am benodi ymddiriedolwyr newydd o bob cefndir gan gynnwys cynrychiolaeth DALlE (BAME) a phobl a chanddynt anghenion ac ableddau penodol.

Mae croeso i chi gysylltu am fwy o wybodaeth neu i drefnu sgwrs anffurfiol.

Os oes gennych ddiddordeb, gofynnir i chi anfon ebost at ein Rheolwr Gweinyddol, Nia Wyn Evans, nia@aradgoch.org, erbyn y 14eg o Ragfyr, gan ddweud wrthym pam yr hoffech ymuno â’n Bwrdd a sut y gallwch ein helpu ni i wireddu ein gweledigaeth.