Swyddi

Mae Cwmni Theatr Arad Goch yn cadw llygad barcud am berfformwyr, technegwyr ac artistiaid llaw-rydd trwy’r amser. Rydyn ni’n hapus i dderbyn Datganiadau Personol ar unrhyw adeg, a chadwch lygad ar y dudalen yma am wybodaeth am unrhyw swyddi newydd, galw am berfformwyr / clyweliadau neu gyfleoedd arall gyda Cwmni Theatr Arad Goch.

Swyddi:

Aelodau Newydd ar Fwrdd Rheoli Arad Goch

Mae Cwmni Theatr Arad Goch yn chwilio am ymddiriedolwyr  newydd i ymuno â’r Bwrdd Rheoli

Mae gan Gwmni Theatr Arad Goch 30 mlynedd o brofiad o greu theatr  i blant, pobl ifanc a theuluoedd.

Er mwyn ehangu gwybodaeth, gweledigaeth  a sgiliau y Bwrdd ac i gefnogi ein tîm o staff rydym am benodi ymddiriedolwyr newydd o bob cefndir gan gynnwys cynrychiolaeth DALlE (BAME) a phobl a chanddynt anghenion ac ableddau penodol.

Mae croeso i chi gysylltu am fwy o wybodaeth neu i drefnu sgwrs anffurfiol.

Os oes gennych ddiddordeb, gofynnir i chi anfon ebost at ein Rheolwr Gweinyddol, Nia Wyn Evans, nia@aradgoch.org, erbyn y 14eg o Ragfyr, gan ddweud wrthym pam yr hoffech ymuno â’n Bwrdd a sut y gallwch ein helpu ni i wireddu ein gweledigaeth.