Swyddi

Mae Cwmni Theatr Arad Goch yn cadw llygad barcud am berfformwyr, technegwyr ac artistiaid llaw-rydd trwy’r amser. Rydyn ni’n hapus i dderbyn Datganiadau Personol ar unrhyw adeg, a chadwch lygad ar y dudalen yma am wybodaeth am unrhyw swyddi newydd, galw am berfformwyr / clyweliadau neu gyfleoedd arall gyda Cwmni Theatr Arad Goch.

Swyddi:

TECHNEGWYR (Llawrydd)

Mae Cwmni Theatr Arad Goch yn chwilio am Dechnegwyr Theatr Sain a Golau i weithio ar gytundebau penodol ar gyfer amrywiaeth o gynyrchiadau yn ystod y 9 mis nesaf (Hyd at gaeaf 2023).

Danfonwch C.V. at:

Nia Wyn Evans – nia@aradgoch.org

Rheolwr Gweinyddol

Cwmni Theatr Arad Goch,

Stryd y Baddon,

Aberystwyth,

SY23 2NN

01970617998

 

Dyddiad Cau: 28/02/23