BUSNESAU CEFNOGOL

Diolch i bob un o’r busnesau a naeth cefnogi ni drwy gydol y daith.

Dyma rhestr o enwau bob busnes a sut allwch chi ddod o hyd i nhw.

PD’s Diner – www.facebook.com/PdsDiner

Siop y Pethe – https://siopypethe.cymru

Morgan’s – https://www.facebook.com/MorgansButchers

Pelican – https://www.facebook.com/pelicanbakery

Vale of Rheidol – https://www.rheidolrailway.co.uk

Chip Box 4

Royal Pier Hufen Iâ – https://www.royalpier.co.uk/#IceCream

The Original Tram Co. – https://www.facebook.com/theoriginaltramco

Ambassadors – https://www.facebook.com/ambassadorsaber

Baravin – https://baravin.co.uk

Ridiculously Rich by Alana – https://www.ridiculouslyrichbyalana.co.uk/

The Hut – https://Instagram.com/hut2010

Penparcau Chip Box – https://www.facebook.com/groups/208050847081950

Caffi Wyre – https://www.facebook.com/Caffi-Wyre-102801311966862

Texaco, Llanrhystud

Celtic, Aberaeron – https://www.newceltic.co.uk

Aeron Booksellers – https://www.facebook.com/Aeron-Booksellers-104335645007676

Harbourmaster, Aberaeron – www.harbour-master.com

Ultracomida – www.ultracomida.co.uk/page/venues/aberystwyth

T J Davies – https://tjdaviesandson.com

Robert Davies Motors Ltd – Robertdaviesmotors.com

Siop y Ffrydiau – https://www.facebook.com/Siop-Y-Ffrydiau-Cenarth

Coracle Fish & Chips – https://www.facebook.com/coraclefishandchipsllechryd

Dydd Mawrth 03/08/2021

DIWRNOD YN Y GWYNT!

Doedd y tywydd ddim ar ei orau ar ddiwrnod olaf y daith ond roedd yn wych bod galla cwblhau’r daith!

Gyda pherfformiadau yn Aberaeron a Thalybont, diolch i bawb a ddaeth allan i wylio diwedd prosiect anghoel!

Dydd Llun 2/08/2021

DIOLCH!

Diolch i bawb yn Llanybydder a Chastell Newydd Emlyn ddoe am y croeso!

Ymunwch â ni ar DDIWRNOD OLAF CLERA! Gydag Aberaeron am 1y.h, Rhydypennau am 4y.h a Thalybont am 5y.h, gobeithio fe fydd y glas yn gadael i ni eich diddanu am un tro arall!

Dydd Sadwrn 31/07/2021

DIOLCH!

Diolch i bawb yn Llanybydder a Chastell Newydd Emlyn ddoe am y croeso!

Ymunwch â ni ar DDIWRNOD OLAF CLERA! Gydag Aberaeron am 1y.h, Rhydypennau am 4y.h a Thalybont am 5y.h, gobeithio fe fydd y glas yn gadael i ni eich diddanu am un tro arall!

Dydd Gwener 30/07/2021

LLUNIAU CLERA

Nes i chi weld Clera unwaith eto, ewch i wefan Arad Goch a BroAber360 i ddilyn y daith o’r cychwyn a gweld lluniau o’ch ardaloedd chi!

Dydd Mawrth 27/07/2021

WYTHNOS OLAF CLERA

Rydym wedi cyrraedd yr Wythnos olaf o’r cynhyrchiad gwych yma!

Mae dal cyfle i chi weld y cynhyrchiad Dydd Iau yn Llanybydder a Chastell Newydd Emlyn. Wedyn ar Ddydd Gwener yn Aberaeron, Rhydypennau a Thalybont!

Dydd Iau – 29/07 – 1 – 3y.h – Llanybydder

Dydd Iau – 29/07 – 4 – 6y.h – Castell Newydd Emlyn

Dydd Gwener – 30/07 – 1 – 3y.h – Aberaeron

Dydd Gwener – 30/07 – 4y.h – Rhydypennau

Dydd Gwener 30/07 – 5y.h – Talybont

Dydd Llun 26/07/2021

LLUNIAU HYFRYD!

Lluniau hyfryd o Clera o amgylch Llandysul ddoe! 😄

Diolch i bawb a ddaeth i wylio ni a gobeithio cewch chi gyfle i weld y perfformiad unwaith eto!

Dydd Iau 22/07/2021

LLUNIAU HYFRYD!

Lluniau hyfryd o Clera o amgylch Llandysul ddoe! 😄

Diolch i bawb a ddaeth i wylio ni a gobeithio cewch chi gyfle i weld y perfformiad unwaith eto!

Dydd Iau 22/07/2021

A NAWR… 🥁

Lluniau Pontrhydfendigaid! 😄

Dydd Mercher 21/07/2021

LLUNIAU HYN YN 🤩

Does dim byd tebyg ar edrych ar y lluniau anhygoel hyn!

Diolch i bawb yn Llanbadarn Fawr a Phontrhydfendigaid am ddod i weld ni ddoe!

Dyma lluniau o’ch cymunedau brydferth. Yn gyntaf…… Llanbadarn Fawr! 🙌🏻

Dydd Mercher 21/07/2021

DIWRNOD OLAF….. AM NAWR! 😢

Dewch lawr i Landysul am 1y.h a Threfechan am 5:30y.h heddi i weld Clera! 🎵

Heddi yw’r diwrnod olaf am yr wythnos hon ond fe fydd dal cyfle gyda chi i weld perfformiad wythnos nesaf ☺️

Dydd Mercher 21/07/2021

DIOLCH LLANBADARN FAWR!

Diolch i bawb a ddaeth i weld y ddau berfformiad yn Llanbadarn Fawr heddi. 

Dal cyfle i weld Clera ym Mhontrhydfendigaid heno am 6:30!

Dydd Mawrth 20/07/2021

DIOLCH ETO!

Mae gweld lluniau fel hyn yn dangos cefnogaeth gwych o gymunedau Ceredigion!

Diolch i bobl Llanarth, Llandysul a Phontsian am ddod i weld ni ddoe!

Dydd Mawrth 20/07/2021

DIWRNOD ARALL!

Diwrnod arall o deithio…. Diwrnod arall o Clera! 🙌🏻

Dewch i Llanbadarn Fawr am 2y.h a 3:30y.h. Gallwch wylio ni hefyd ym Mhontrhydfendigaid am 6:30y.h! 

Dydd Mawrth 20/07/2021

Diolch Aberteifi!

Roedd y dref yn brysur iawn ddoe ac roedd yn wych i fod gallu perfformio i gymaint o bobl! 😄

Rydyn ni nôl heddi unwaith eto! Os ydych chi am weld theatr ar eich dydd Sadwrn dewch i Henllan am 11y.b, Tregaron am 2y.h a Llangeitho am 5y.h! 🎵

Dydd Sadwrn 17/07/2021

LLANFIHANGEL Y CREUDDYN!

Lluniau anhygoel Llanfihangel y Creuddyn!

Dydd Iau 15/07/2021

LLANILAR!

Lluniau anhygoel Llanilar!

Dydd Iau 15/07/2021

DIWRNOD BRAF!

Gyda tri berfformiad ddoe ar tywydd yn braf, mae ganddom ni tipyn o luniau o’r perfformiadau yng Nghei Newydd, Llanilar a Llanfihangel y Creuddyn.

Dyma’r lluniau ar gyfer Cei Newydd ond dilynwch y blog i weld y lluniau ar gyfer y lleoliadau arall.

Dydd Iau 15/07/2021

DIOLCH!

Diolch i bawb a ddaeth i Lanilar a Llanfihangel y Creuddyn ddoe!


Heddi, byddwn ni yn Nhalgarreg am 2y.h a Phenryncoch am 4:30y.h felly dewch i wrando ar beth caneuon ac ymunwch yn y canu! 🎵

Dydd Iau 15/07/2021

LLUNIAU GWYCH!

Dyma rai o luniau o’n perfformiadau ar ddydd Sadwrn 10/07 yn Felinfach, Pontgarreg a Chei Newydd ☺️

Dydd Mercher 14/07/2021

RHAGOR!

Dyma mwy o luniau o’n perfformiad yn Llechryd!📸

Dydd Mercher 14/07/2021

LLUNIAU GWYCH!

Rydyn ni wir yn mwynhau gweld lluniau o berfformiadau Clera. Gyda amrywiaeth o luniau gan y gynulleidfa dyma lluniau o berfformiadau diweddar yng Nghenarth gan ein ffotograffydd Urien Morgan 📸

 

Dydd Mercher 14/07/2021

DIOLCH CEI NEWYDD!🐬

Weloch chi ni yng Nghei Newydd?! 😄

Os na, dewch i Lanilar a Llanfair y Creuddyn heno i weld Clera!

 

Dydd Mercher 14/07/2021

Pawb yn joio!

Diolch i bawb yn Llanbedr Pont Steffan a ddaeth i wylio prynhawn ‘ma!

Dilynwch ni yfory tra byddwn ni’n teithio i Gei Newydd am 2y.h a Llanilar am 5y.h!  Dewch draw i weld ni! 🐬

 

Dydd Mawrth 13/07/2021

DIOLCH TREGARON!

Perfformiad gwych yn Nhregaron bore ‘ma! Diolch i bawb a ddaeth i wylio! Dilynwch ni i Lanbedr Pont Steffan a chofiwch anfon eich lluniau draw i ni! 📸

 

Dydd Mawrth 13/07/2021

DIM HEDDI😢

Yn anffodus, does dim Clera heddi unwaith eto 😢

Diolch i bawb a ddaeth i wylio ni yn Felinfach, Pontgarreg a Chei Newydd!

Fe fyddwn ni nôl fory yn Nhregaron a Llanbedr Pont Steffan 😄

 

Dydd Llun 12/07/2021

CEI NEWYDD

Dilynnwch ni yng Ngei Newydd tra bod ni’n teithio a pherfformio ar hyd y strydoedd o 4-5y.h!

Dydd Sadwrn 09/07/2021

FELINFACH!

Dewch lawr i Felinfach i weld Clera nes 11!

Dydd Sadwrn 09/07/2021

Diolch Llechryd!😄

Er y gwyro, llwyddon ni berfformio Clera i trigolion Llechryd! Diolch i bawb a ddaeth i wylio a dyma chydig o luniau o’r daith! #CleraCeredigion

Dydd Sadwrn 09/07/2021

Caredigrwydd Cenarth!

Diolch i bawb am ddod i wylio ni yng Nghenarth heddi!

Mae’n mor braf fod nôl yn perfformio a theithio! Ymlaen i Llechryd! 🚗

 

Dydd Gwener 09/07/2021

Amser Ailgychwyn!

Ar ôl cael cwpwl o ddiwrnodau i ffwrdd mae’n amser i fynd ar daith unwaith eto! 🚗

Ymunwch â ni heddi yng Nghenarth am 4 ac yn Llechryd am 6. 

Cofiwch anfon eich lluniau atom ni i rannu ar ein cyfryngau! 📸

#CleraCeredigion

 

Dydd Gwener 09/07/2021

MWY O LUNIAU! 📸

Dyma fwy o luniau o’n perfformiadau diweddaraf yn Aberaeron a Ciliau Aeron.

Os oes lluniau neu glipiau gyda chi o’n perfformiadau byddwn ni’n falch iawn o’i gweld!

 

Dydd Mercher 07/07/2021

DIM CLERA 😢

Diolch i bawb a ddaeth i wylio ni yn Aberaeron ddoe! Gobeithio naethoch chi lwyddo osgoi’r glaw! 

Yn anffodus does dim perfformiad o Clera heddi nac yfory.

Fe allwch weld Clera nesaf Dydd Gwener yng Nghenarth am 4y.h! 😄

 

Dydd Mercher 07/07/2021

Dau Berfformiad!

Oherwydd y tywydd garw sy’n disgwyl dod yn hwyrach heno, fe fydd perfformiadau Aberaeron yn cael ei gyfuno!

Felly byddwn ni’n perfformio yn Aberaeron o 2:30 – 5:30y.h. 

Dewch i wylio cyn i’r glaw cyrraedd! ☔️

 

Dydd Mawrth 06/07/2021

Perfformiad Arall!

Diolch i bobl Waunfawr neithiwr am gefnogi!

Nawr mae’n amser i berfformio yng Nghiliau Aeron am 12:30! 😄

Dydd Mawrth 06/07/2021

DIOLCH Y BORTH!

Diolch Y Borth am fod yn le hyfryd i berfformio â thrigoelion mor hael!

Efallai byddwn ni nôl! Ond mae’n amser symud ymlaen i Waunfawr am 5!

Dydd Llun 05/07/2021

RHAGOR I DDOD!

Pwy sy’n barod i wylio Clera heddi?! 🙋‍♂️

Byddwn ni yn Borth am 5 a Waunfawr am 7! 

Peidiwch colli allan! 

 

Dydd Gwener 02/07/2021

YMUNWCH YFORY!

Diolch i bawb a ddaeth i’n gweld ni ar promenade Aberystwyth prynhawn ‘ma.

Diwrnod arall o berfformio i fynd am wythnos hyn, felly dewch i Aberaeron am 11, Rhydypennau am 4 a Thalybont am 5!

 

Dydd Gwener 02/07/2021

DIOLCH!

Diolch Penparcau!

Gobeithio daethon ni peth llawenydd i’ch brynhawn Dydd Gwener.

Nesaf fe fyddwn ni crwydro ar hyd promenade Aberystwyth am 4:30!

 

Dydd Gwener 02/07/2021

LLUNIAU CHI

Ydych chi weld gweld Clera?!

Anfonnwch eich lluniau neu clipiau fideo er mwyn i ni rhannu ar ein cyfryngau! 📸

Dydd Gwener 02/07/2021

DOD I BEN

Welsoch chi Clera?!

Diolch i bobl Penparcau unwaith eto am ddod i wrando a gwylio’r berfformiad.

Gobeithio fe allwch chi weld y berfformiad eto! 🤞🏻

Dydd Iau 01/07/2021

BAROD?!

Trigolion Penparcau!

Rydyn ni yn eich cymuned chi ac yn crwydro a chlera ar hyd y strydoedd. 🎶

Dewch i wylio!! 😝

Dydd Iau 01/07/2021

JOIO!

Diolch Llanrhystud am ddod i wylio!
 
Mae i weld fod y sioe yn dod a thipyn o lawenydd i drigolion y pentref! ☺️
 
Dewch i wylio ni yn ein lleoliad nesaf sef Penparcau am 12:30! 🕧
Dydd Iau 01/07/2021

CROESO NÔL!

 
Ymunwch â ni yn Lanrhystud am 10 i wylio Clera yn teithio strydoedd y pentref! 🤩
 
Join us in Llanrhystud at 10 to watch Clera roam the streets of the village! 🤩
Dydd Iau 01/07/2021

DYNA NI!

Dyna ddiwedd i ddiwrnod arall o berfformio! 😝
 
Diolch Pontarfychan am y croeso a’r holl negeseuon caredig!
 
Dewch i wylio ni yfory yn Llanrhystud am 10🕙a Phenparcau am 12.30!🕧
Dydd Mercher 30/06/2021

BLE YDYN NI?!

Ydych chi wedi gweld Clera eto?

Rydym ni dal i grwydro o amgylch Pontarfynach!

Dydd Mercher 30/06/2021

I’R LLEOLIAD NESAF!

Ymlaen i Bontarfynach am 12!

Diolch Penparcau unwaith eto am y croeso hyfryd.

Gobeithio caethoch chi eich diddanu!

Dydd Mercher 30/06/2021

JOIO’R CLIPIAU!

Clip gwych gan Claire Lloyd!
 
Ydych chi wedi gweld ein Clerwyr yn crwydro? 👀
Dydd Mercher 30/06/2021

Bore Da!

Croeso i ddiwrnod arall o berfformiadau Clera! 🎉

Ymunwch â ni ym Mhenparcau am 10 ac anfonwch unrhyw luniau neu glipiau sydd gennych atom ni!

Dydd Mercher 30/06/2021

DIOLCH!

Diolch i bawb a ddeath i wylio ni heddi! 🙏

Ymunwch â ni fory ym Mhenparcau am 10 a Phontarfynach am 12 🤩
Dydd Mawrth 29/06/2021

DEWCH DRAW!

Cofiwch byddwn ni ym Mhenparcau am 5 heno ac os oes gennych unrhyw luniau anfonwch draw i ni ar ein cyfryngau cymdeithasol neu ar y wefan hon!📸

Dydd Mawrth 29/06/2021

YMLAEN!

Diolch i bawb a ddaeth i wylio’r perfformiad ym Mhlascrug!

Nawr ymlaen i’n perfformiad nesaf ym Mhenparcau am 5 heno!

Ydych chi wedi gweld perfformiad eto? 🧐

 

Dydd Mawrth 29/06/2021

Diwrnod Perfformio!

Mae’r dydd wedi dod unwaith eto!🎉

Ymunwch â ni ym Mhlascrug am 11 i gael gweld a gwrando ar hanes Ceredigion! 🎶

 

Dydd Mawrth 29/06/2021

X