Pawb yn joio!

Diolch i bawb yn Llanbedr Pont Steffan a ddaeth i wylio prynhawn ‘ma!

Dilynwch ni yfory tra byddwn ni’n teithio i Gei Newydd am 2y.h a Llanilar am 5y.h!  Dewch draw i weld ni! 🐬

 

Dydd Mawrth 13/07/2021

DIOLCH TREGARON!

Perfformiad gwych yn Nhregaron bore ‘ma! Diolch i bawb a ddaeth i wylio! Dilynwch ni i Lanbedr Pont Steffan a chofiwch anfon eich lluniau draw i ni! 📸

 

Dydd Mawrth 13/07/2021

DEWCH I WELD!

Wythnos arall o berfformio i ddod! Dewch i weld ein cynhyrchiad a gweld ble fyddwn ni’n Clera nesaf! 😄

Dyma’r amserlen!

Dydd Mercher 14/07 – 2 – 4y.h – Cei Newydd

Dydd Mercher 14/07 – 5 – 6y.h – Llanilar

Dydd Mercher 14/07 – 6:30 – 7:30y.h – Llanfihangel y Creuddyn

Dydd Iau 15/07 – 2 – 3y.h – Talgarreg

Dydd Iau 15/07 – 4:30 – 6:30y.h – Penrhyncoch

Dydd Gwener 16/07 – 3 – 4:30y.h – Aberteifi

Dydd Gwener 16/07 – 5 – 7y.h – Aberteifi

Dydd Sadwrn 17/07 – 12 – 1:30y.h – Henllan

Dydd Sadwrn 17/07 – 2 – 4y.h – Tregaron

 

Dydd Llun 12/07/2021

DIM HEDDI😢

Yn anffodus, does dim Clera heddi unwaith eto 😢

Diolch i bawb a ddaeth i wylio ni yn Felinfach, Pontgarreg a Chei Newydd!

Fe fyddwn ni nôl fory yn Nhregaron a Llanbedr Pont Steffan 😄

 

Dydd Llun 12/07/2021

CEI NEWYDD

Dilynnwch ni yng Ngei Newydd tra bod ni’n teithio a pherfformio ar hyd y strydoedd o 4-5y.h!

Dydd Sadwrn 09/07/2021

FELINFACH!

Dewch lawr i Felinfach i weld Clera nes 11!

Dydd Sadwrn 09/07/2021

Diolch Llechryd!😄

Er y gwyro, llwyddon ni berfformio Clera i trigolion Llechryd! Diolch i bawb a ddaeth i wylio a dyma chydig o luniau o’r daith! #CleraCeredigion

Dydd Sadwrn 09/07/2021

Caredigrwydd Cenarth!

Diolch i bawb am ddod i wylio ni yng Nghenarth heddi!

Mae’n mor braf fod nôl yn perfformio a theithio! Ymlaen i Llechryd! 🚗

 

Dydd Gwener 09/07/2021

Amser Ailgychwyn!

Ar ôl cael cwpwl o ddiwrnodau i ffwrdd mae’n amser i fynd ar daith unwaith eto! 🚗

Ymunwch â ni heddi yng Nghenarth am 4 ac yn Llechryd am 6. 

Cofiwch anfon eich lluniau atom ni i rannu ar ein cyfryngau! 📸

#CleraCeredigion

 

Dydd Gwener 09/07/2021

MWY O LUNIAU! 📸

Dyma fwy o luniau o’n perfformiadau diweddaraf yn Aberaeron a Ciliau Aeron.

Os oes lluniau neu glipiau gyda chi o’n perfformiadau byddwn ni’n falch iawn o’i gweld!

 

Dydd Mercher 07/07/2021

DIM CLERA 😢

Diolch i bawb a ddaeth i wylio ni yn Aberaeron ddoe! Gobeithio naethoch chi lwyddo osgoi’r glaw! 

Yn anffodus does dim perfformiad o Clera heddi nac yfory.

Fe allwch weld Clera nesaf Dydd Gwener yng Nghenarth am 4y.h! 😄

 

Dydd Mercher 07/07/2021

Dau Berfformiad!

Oherwydd y tywydd garw sy’n disgwyl dod yn hwyrach heno, fe fydd perfformiadau Aberaeron yn cael ei gyfuno!

Felly byddwn ni’n perfformio yn Aberaeron o 2:30 – 5:30y.h. 

Dewch i wylio cyn i’r glaw cyrraedd! ☔️

 

Dydd Mawrth 06/07/2021

Perfformiad Arall!

Diolch i bobl Waunfawr neithiwr am gefnogi!

Nawr mae’n amser i berfformio yng Nghiliau Aeron am 12:30! 😄

Dydd Mawrth 06/07/2021

DIOLCH Y BORTH!

Diolch Y Borth am fod yn le hyfryd i berfformio â thrigoelion mor hael!

Efallai byddwn ni nôl! Ond mae’n amser symud ymlaen i Waunfawr am 5!

Dydd Llun 05/07/2021

RHAGOR I DDOD!

Pwy sy’n barod i wylio Clera heddi?! 🙋‍♂️

Byddwn ni yn Borth am 5 a Waunfawr am 7! 

Peidiwch colli allan! 

 

Dydd Gwener 02/07/2021

YMUNWCH YFORY!

Diolch i bawb a ddaeth i’n gweld ni ar promenade Aberystwyth prynhawn ‘ma.

Diwrnod arall o berfformio i fynd am wythnos hyn, felly dewch i Aberaeron am 11, Rhydypennau am 4 a Thalybont am 5!

 

Dydd Gwener 02/07/2021

DIOLCH!

Diolch Penparcau!

Gobeithio daethon ni peth llawenydd i’ch brynhawn Dydd Gwener.

Nesaf fe fyddwn ni crwydro ar hyd promenade Aberystwyth am 4:30!

 

Dydd Gwener 02/07/2021

LLUNIAU CHI

Ydych chi weld gweld Clera?!

Anfonnwch eich lluniau neu clipiau fideo er mwyn i ni rhannu ar ein cyfryngau! 📸

Dydd Gwener 02/07/2021

DOD I BEN

Welsoch chi Clera?!

Diolch i bobl Penparcau unwaith eto am ddod i wrando a gwylio’r berfformiad.

Gobeithio fe allwch chi weld y berfformiad eto! 🤞🏻

Dydd Iau 01/07/2021

BAROD?!

Trigolion Penparcau!

Rydyn ni yn eich cymuned chi ac yn crwydro a chlera ar hyd y strydoedd. 🎶

Dewch i wylio!! 😝

Dydd Iau 01/07/2021

JOIO!

Diolch Llanrhystud am ddod i wylio!
 
Mae i weld fod y sioe yn dod a thipyn o lawenydd i drigolion y pentref! ☺️
 
Dewch i wylio ni yn ein lleoliad nesaf sef Penparcau am 12:30! 🕧
Dydd Iau 01/07/2021

CROESO NÔL!

 
Ymunwch â ni yn Lanrhystud am 10 i wylio Clera yn teithio strydoedd y pentref! 🤩
 
Join us in Llanrhystud at 10 to watch Clera roam the streets of the village! 🤩
Dydd Iau 01/07/2021

DYNA NI!

Dyna ddiwedd i ddiwrnod arall o berfformio! 😝
 
Diolch Pontarfychan am y croeso a’r holl negeseuon caredig!
 
Dewch i wylio ni yfory yn Llanrhystud am 10🕙a Phenparcau am 12.30!🕧
Dydd Mercher 30/06/2021

BLE YDYN NI?!

Ydych chi wedi gweld Clera eto?

Rydym ni dal i grwydro o amgylch Pontarfynach!

Dydd Mercher 30/06/2021

I’R LLEOLIAD NESAF!

Ymlaen i Bontarfynach am 12!

Diolch Penparcau unwaith eto am y croeso hyfryd.

Gobeithio caethoch chi eich diddanu!

Dydd Mercher 30/06/2021

JOIO’R CLIPIAU!

Clip gwych gan Claire Lloyd!
 
Ydych chi wedi gweld ein Clerwyr yn crwydro? 👀
Dydd Mercher 30/06/2021

Bore Da!

Croeso i ddiwrnod arall o berfformiadau Clera! 🎉

Ymunwch â ni ym Mhenparcau am 10 ac anfonwch unrhyw luniau neu glipiau sydd gennych atom ni!

Dydd Mercher 30/06/2021

DIOLCH!

Diolch i bawb a ddeath i wylio ni heddi! 🙏

Ymunwch â ni fory ym Mhenparcau am 10 a Phontarfynach am 12 🤩
Dydd Mawrth 29/06/2021

DEWCH DRAW!

Cofiwch byddwn ni ym Mhenparcau am 5 heno ac os oes gennych unrhyw luniau anfonwch draw i ni ar ein cyfryngau cymdeithasol neu ar y wefan hon!📸

Dydd Mawrth 29/06/2021

YMLAEN!

Diolch i bawb a ddaeth i wylio’r perfformiad ym Mhlascrug!

Nawr ymlaen i’n perfformiad nesaf ym Mhenparcau am 5 heno!

Ydych chi wedi gweld perfformiad eto? 🧐

 

Dydd Mawrth 29/06/2021

Diwrnod Perfformio!

Mae’r dydd wedi dod unwaith eto!🎉

Ymunwch â ni ym Mhlascrug am 11 i gael gweld a gwrando ar hanes Ceredigion! 🎶

 

Dydd Mawrth 29/06/2021

DYNA’R DIWEDD!

Diolch Aberystwyth unwaith eto!

Ni wir wedi mwynhau crwydro a chlera o amgylch y dref dros y diwrnodau diwethaf.

Gobeithio cewch chi gyfle arall i’n gweld ni dros yr wythnosau nesaf!

Dydd Sadwrn 26/06/2021

SESIWN PRYNHAWN!

Amser i gychwyn y daith unwaith eto! 🤗

Byddwn ni’n perfformio nes 4 felly dewch yn gyflym!

Dydd Sadwrn 26/06/2021

A dyna ddiwedd i berfformiad arall!

 
Fe fyddwn ni’n Clera unwaith eto yn Aberystwyth am 2 o’r gloch! 🥳

Dydd Sadwrn 26/06/2021

Ydych chi wedi ein gweld ni?

Mae digonedd o bobl wedi bod yn crydro Aberystwyth heddi.

Ond ydych chi wedi gweld Arad Goch yn Clera?

 

Dydd Sadwrn 26/06/2021

DEWCH YN LLU!

Mae’r haul yn disgleirio a beth well i neud na dod i weld Clera! ☀️

Byddwn yn perfformio o amgylch strydoedd Aberystwyth o 11-1 heddi!

Dydd Sadwrn 26/06/2021

Diolch Aberystwyth!

Yn anffodus, na fyddwn ni nôl prynhawn yma fel trefnwyd oherydd y tywydd ☔️

Gobeithio fe fydd yr haul yn disgleirio yfory ac fe allwn ni perfformio yn Aberystwyth unwaith eto!

Dydd Gwener 25/06/2021

YDYCH CHI WEDI GWELD Y TREIC? 🚲

Pobl Aberystwyth! Ydych chi wedi gweld ein treic yn teithio strydoedd y dref?

Os ydych chi, anfonwch eich lluniau draw atom ni!

Ydych chi am ddod? Os ydych, rhannwch eich lluniau gyda ni ar ein cyfryngau ac ar wefan BroAber360! 📸

Dydd Gwener 25/06/2021

MAE’R DYDD WEDI DOD 🎉

Mae’r gwaith i gyd dros y misoedd diwethaf wedi cyrraedd y man cychwyn!

Dewch i weld ni’n perfformio eich straeon chi yn eich lleoliad chi yn Aberystwyth am 12yh!

Ydych chi am ddod? Os ydych, rhannwch eich lluniau gyda ni ar ein cyfryngau ac ar wefan BroAber360! 📸

Dydd Gwener 25/06/2021

Diwrnod i Fynd

Diwrnod i fynd nes dechrau’r daith! 🎉

Fe fydd Clera yn Aberystwyth am 12-2 a 4.30-6 yfory!

Dewch i glywed eich straeon chi a hanes Ceredigion. Fe fyddwn ni’n canu, dawnsio ac adrodd cerddi i’ch ddiddanu chi!

CAST A CHRIW

Os nad ydych chi wedi clywed pwy sy’n rhan o’r gwaith, dyma’ch cyfle!

Mae’r criw yma wedi bod yn gweithio’n hynod o galed i baratoi gwaith sy’n cynrychioli pobl, hanes a thirwedd Ceredigion. A dyma nhw! 🥳

Jeremy Turner – Cyfarwyddwr

Lynwen Haf Roberts – Perfformiwr

Huw Blainey – Perfformiwr

Aaron William-Davies – Perfformiwr

Ffion Wyn Bowen – Perfformiwr

Llyr Edwards – Perfformiwr

Anni Dafydd – Perfformiwr

Eurig Salisbury – Bardd

Anna ap Robert – Coreograffydd

ABERYSTWYTH

Ble arall ond Aberystwyth gallwn ni ddechrau’r daith gyffrous yma.

Fe fyddwn ni’n ymweld â’r dref yma nifer o weithiau mewn gwahanol ardaloedd, ond yn gyntaf..

Dydd Gwener 25/06 – 12-2yh – Tref Aberystwyth

Dydd Gwener 25/06 – 4.30-6.30yh – Promenadę Aberystwyth

Dydd Sadwrn 26/06 – 11-1yh – Aberystwyth, Ffordd Ddewi, Buarth a Sgwâr Glyndwr

Dydd Sadwrn 26/06 – 2-4yh – Promenadę Aberystwyth a sgwâr Glyndwr

Ble ydyn ni’n mynd?

Dros yr wythnosau nesaf pan fyddwn ni’n teithio fe fydd y wefan hon yn cael ei ddiweddaru. Fe fyddwch chi’n cael gweld yr holl luniau o’r perfformiadau ond hefyd, cael gwybod ble a phryd byddwn ni’n perfformio.

Gyda diolch i Sioned Medi Evans, fe fydd animeiddiadau yn cael ei greu fel eich bod chi’n gallu dilyn y daith drwy fideo!

Felly, y lleoliadau cyntaf byddwn yn perfformio yw…

CLERA Ar Daith!

Mae CLERA Ceredigion wedi cychwyn ac ar y ffordd i bentrefi a threfi o amgylch y sir. Cadwch lygaid allan yn eich ardal chi i weld os fydd y cymeriadau yn mynd heibio 👀

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

X