Gweithdai amrywiol yng Nghanolfan Arad Goch

 

Ydych chi ym mlwyddyn 2-6, ac yn chwilio am rywbeth creadigol a chyffrous i wneud yn y Gymraeg yn ystod gwyliau’r Haf?

 

30/07/24 / 02/08/2024

9:30 – 3:30

 

£100 y plentyn neu £90 y pen am blant o’r un teulu.

 

Cysylltwch â post@aradgoch.org / 01970 617998

 

X